Kursi sporta skolotājiem

Sveķu internātpamatskola organizē 36 stundu kursus sporta skolotājiem, kas strādā ar speciālajiem bērniem.

 

Programmas nosaukums: Mūsdienīga mācību procesa nodrošinājums sporta stundās izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 

Tēmas:

  1. Mācīšanas veidi (sacensība, individuālisms, sadarbība) izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Lektors - Juris Grants

  1. Sadarbība, sadarbību veicinošie vingrinājumi un spēles izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Lektors – Ivars Kravalis

  1. Bocce” spēle ne tikai fiziski, bet arī intelektuāli attīstoša izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Lektors – Roy Savage

  1. Ārstnieciskā vingrošana un jaunākās inovācijas, metodes ārstnieciskajā vingrošanā

Lektors – Zinta Galēja

  1. Apvienotā sporta iekļaušana un inovācijas speciālo un vispārizglītojošo skolu programmā.

Lektors – Aigars Lasis

  1. Futbola spēles elementi un jaunākās inovācijas spēles apguvē sporta stundā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Lektors – Egīls Truselis

  1. Sporta stundas struktūras inovācijas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Lektors – Inta Bula

Kursi notiks 19.08 – 23.08.2013.g. (19.08. sākums plkst.1000) Gaismas internātpamatskolā Kaudzīšu iela 31 ,Rumbula, Stopiņu novads.

Saskaņojums ar IZM Nr. – 1-09.4/105

Dalības maksa Ls 36. Skolām, kas ir iestājušās LSO, vienam sporta skolotājam kursu nauda nav jāmaksā.

Ēdināšanas un dzīvošanas maksa atsevišķi (Ls 3 diennaktī).

Pieteikšanās līdz 9.augustam pa e-pastu: lats.a@inbox.lv,  mobīlā tālruņa nr. 29492995 (Aigars Lasis).

Seko mums

how to monitor kids text messages unfaithful wife signs see monitoring teens text messages without them knowing gps tracking apps for android 2016 how to catch your wife cheating cheating spouse on craigslist find out if your boyfriend is cheating skype monitoring software site catching a spouse cheating gps tracking mobile app here read how to read husbands text messages cheating a letter to my wife here here best mobile monitoring software how to catch a cheating spouse pdf site trace mobile number current location tracking device app link text message tracking device site