Kursi sporta skolotājiem

Sveķu internātpamatskola sadarbībā ar Latvijas Speciālo Olimpiādi organizēja kursus „Mūsdienīga mācību procesa nodrošinājums sporta stundās izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un ar garīgās attīstības traucējumiem” sporta skolotājiem, kas strādā ar speciālajiem izglītojamajiem speciālajās skolās un vispārizglītojošajās skolās. Kursi notika laika posmā no 19. augusta līdz 23. augustam Gaismas internātpamatskolā. Kursos piedalījās 46 sporta skolotāji. Kursus vadīja vieslektori Roy un Norina Savage  no Īrijas Speciālās Olimpiādes, Latvijas Futbola federācijas un Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas. Sporta skolotāji no Latvijas skolām ne tikai klausījās lektoru sagatavotās teorētiskās tēmas, bet apguva piedāvātos kustību un sporta vingrinājumus sporta zālē, spēlēja Boče un sacentās veiklībā dažādos attīstību veicinošos vingrinājumos. Diskusiju laikā dalījās savā pieredzē par darbu un sporta nodarbību vadīšanas paņēmieniem bērniem ar speciālām vajadzībām. Atsevišķu Latvijas skolu pedagogu darba pieredze ir iespaidīga – vairāk kā 20 gadi nozarē. Jaunajiem skolotājiem bija interesanti dzirdēt šos stāstus, lai pārņemtu arī viņu vērtīgās pieredzes atsevišķus aspektus, pielāgojot tos mūsdienu prasībām darbā ar bērniem. Kursu noslēgumā pedagogi konstatēja un vienojās, ka iegūtās zināšanas noderēs tālākajā darbā. Savstarpējās sarunās pedagogi atzina, ka savstarpējā pieredzē jādalās biežāk nekā 3 gados un jāorganizē savstarpējas pieredzes apmaiņas pasākumi starp skolām vismaz reizi gadā.

Kursu ietvaros tika apskatītas 7 tēmas:

Mācīšanas veidi (sacensība, individuālisms, sadarbība) izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.       
Sadarbība, sadarbību veicinošie vingrinājumi un spēles izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.       
„Bocce” spēle ne tikai fiziski, bet arī intelektuāli attīstoša izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.       
Ārstnieciskā vingrošana un jaunākās inovācijas, metodes ārstnieciskajā vingrošanā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.        
Apvienotā sporta iekļaušana un inovācijas speciālo un vispārizglītojošo skolu programmā.       
Futbola spēles elementi un jaunākās inovācijas spēles apguvē sporta stundā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.       
Sporta stundas struktūras inovācijas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.       
    
Rakstu sagatavoja Sveķu internātpamatskolas direktors, Latvijas Speciālās Olimpiādes  Nacionālais direktors Aigars Lasis.

 

Seko mums

how to monitor kids text messages unfaithful wife signs see monitoring teens text messages without them knowing gps tracking apps for android 2016 how to catch your wife cheating cheating spouse on craigslist find out if your boyfriend is cheating skype monitoring software site catching a spouse cheating gps tracking mobile app here read how to read husbands text messages cheating a letter to my wife here here best mobile monitoring software how to catch a cheating spouse pdf site trace mobile number current location tracking device app link text message tracking device site