LSO informatīvs seminārs

9.janvārī 2014.g. Rīgā notika Latvijas speciālo skolu sporta skolotāju seminārs.

Seminārā LSO valdes priekssēdētāja Informēja semināra dalībniekus par sportistu kopējo datu ievadīšanu GMS sistēmā, par LSO akredetāciju Latvijā un starptautiskajā mērogā. G.Kaņējeva stāstīja par programmām, kuras Latvijā vēl nav apgūtas. G.Kaņējevas prezentācija pielikumā.

LSO nacionālais direktors Aigars Lasis semināra dalībniekus informēja par naudas izlietošanu 2013.g. un tās sadali sacensībām 2014.gadā.

Par sacensību kalendāru 2014.gadam informēja LSO sporta direktors Sandris Šteinbergs.

Nadija Strazdiņa informēja par grāmatas "Boče - spēle visiem" izveidi, par Boče sacensību organizēšanu Latvijā. Semināra dalībniekiem tika izdalītas Boče grāmatas.

Seko mums

how to monitor kids text messages unfaithful wife signs see monitoring teens text messages without them knowing gps tracking apps for android 2016 how to catch your wife cheating cheating spouse on craigslist find out if your boyfriend is cheating skype monitoring software site catching a spouse cheating gps tracking mobile app here read how to read husbands text messages cheating a letter to my wife here here best mobile monitoring software how to catch a cheating spouse pdf site trace mobile number current location tracking device app link text message tracking device site