LSO ORGANIZĒTĀS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS CĒSĪS 23.05.2019.

Mērķis un uzdevumi.

Veicināt vieglatlētikas attīstību speciālajās skolās.

Sekmēt sadarbību starp speciālajām skolām. Noskaidrot labākos sportistus.

            Sacensību vieta un laiks.

Sacensības notiek Cēsu sporta stadionā, Cēsīs  Valmieras ielā 6, 2019.gada 23. maijā.

Iebraukšana līdz 10 00. Komandu pārstāvju sanāksme plkst.10 15.

Katrs dalībnieks no I – IV grupas drīkst startēt 2 disciplīnās + stafetē. Komanda drīkst pieteikt 12 sportistus, bet neiekļaujot rezervistus. Ja kāds sportists neierodas, tad viņa vieta tiek anulēta. (Tātad drīkst startēt visi 12 pieteiktie sportisti!) Sacensību laikā dalībnieki disciplīnas mainīt nedrīkst.

Sacensību vadība.

Sacensības organizē LSO. Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Freivalds,

 tālr. - 29249665, e-pasts   jf15@inbox.lv

Seko mums

how to monitor kids text messages unfaithful wife signs see monitoring teens text messages without them knowing gps tracking apps for android 2016 how to catch your wife cheating cheating spouse on craigslist find out if your boyfriend is cheating skype monitoring software site catching a spouse cheating gps tracking mobile app here read how to read husbands text messages cheating a letter to my wife here here best mobile monitoring software how to catch a cheating spouse pdf site trace mobile number current location tracking device app link text message tracking device site