SOEE starptautiska futbola konference Varšavā

Konferences dalībnieki (foto no A.Laša personīgā arhīva)

No 2014.gada  11. līdz 12.aprīlim notika SOEE starptautiska futbola konference „ European Football Conference” Varšavā ,Polijā. Konferencē piedalījās 52 delegāti no 32 valstīm. No Latvijas Speciālās Olimpiādes piedalījās divi pārstāvji Aigars Lasis un Aleksejs Mirkins.

Konferencē tika vērsta liela uzmanība trīs galvenajiem jautājumiem:

  • Cilvēku ar speciālām vajadzībām futbola komandu izveidošana un sagatavošana sporta sacensībām;
  • Traumatisms un tā novēršana futbola spēļu laikā;
  • Apvienotā futbola attīstība Eiropā.

Tika sniegta padziļināta informācija par futbola sacensību organizāciju tuvākajās Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās:

  • Eiropas futbola turnīrs zēniem un meitenēm, Gruzijā;
  • “KIMA Kallstrom trofeju” pie Malmgren Gothia Cup, Zviedrijā;
  • SO Eiropas vasaras spēles 2014, Beļģijā;
  • SO Pasaules vasaras spēles 2015, ASV.

Tika izveidotas darba grupas, kurās tika risināti jautājumi par futbola tālāku attīstību SOEE. Vienā no darba grupām Latvijas pārstāvis Aigars Lasis uzstājās ar ziņojumu par cilvēku ar smagiem intelekta attīstības traucējumiem iesaistīšanu futbola pasākumos.

Konferences noslēgumā tika organizēta draudzības spēle futbolā starp Austrumeiropu un Rietumeiropu. Austrumeiropas komandas sastāvā piedalījās Latvijas pārstāvis Aigars Lasis.

LSO Nacionālais direktors A.Lasis

 

Seko mums

how to monitor kids text messages unfaithful wife signs see monitoring teens text messages without them knowing gps tracking apps for android 2016 how to catch your wife cheating cheating spouse on craigslist find out if your boyfriend is cheating skype monitoring software site catching a spouse cheating gps tracking mobile app here read how to read husbands text messages cheating a letter to my wife here here best mobile monitoring software how to catch a cheating spouse pdf site trace mobile number current location tracking device app link text message tracking device site