Ziedot

Biedrība „Latvijas Speciālā Olimpiāde”

Juridiskā adrese: Roberta Feldmaņa 11, Rīga, LV 1014, Latvija,

Reģistrācijas Nr.40008032589

Norēķinu konts: LV49UNLA0050021287589 SEB bankā,

SWIFT: UNLALV2

Kontaktpersonas:

1.Gaļina Kaņējeva – LSO Valdes priekšsēdētāja

Tālrunis: +371 29100993, e-pasts: gkanejeva@inbox.lv

2.Aigars Lasis – LSO Nacionālais direktors

Tālrunis: +371 29492995, e-pasts: lats.a@inbox.lv

 Grafiskā zīme  

Seko mums