Baltijas kauss 2015

No 5.-6. jūnijam Gulbenē notika Latvijas Speciālās Olimpiādes organizētais „Baltijas kauss” futbolā.

LSO sacensības Palsmanē

2015.g. 21. - 22. maijā Palsmanes internātpamatskolā pulcējās Latvijas speciālās olimpiādes labākie vieglatlēti, lai sacenstos un noskaidrotu, kuri tad ir paši spēcīgākie skriešanā, lēkšanā un bumbiņas mešanā.

Seminārs LSO sporta skolotājiem

Trešdien, 2015.g. 27. maijā, Gaismas speciālajā internātpamatskolā (Stopiņu novads), notika Latvijas Speciālās olimpiādes organizētais sporta skolotāju seminārs, kurā tika uzaicināta lektori no Latvijas Futbola federācijas (LFF).

LSO „Cerību” futbola sacensības Daugavpilī

2015. gada 13. maijā Daugavpils 1.speciālās pamatskolas stadionā norisinājās Latvijas Speciālās Olimpiādes (LSO) organizētās futbola sacensības bērniem ar speciālām vajadzībām (ar garīgās attīstības traucējumiem) un ar invaliditāti. Sacensību organizatori kārtējo reizi bija Daugavpils 1.speciālā pamatskola un LSO.

LSO dambretes sacensības

2015.gada 28.aprīlī, Rīgas internātpamatskolā „Meža skola”, risinājās Latvijas speciālo skolu sacensības 64 lauciņu dambretē. Sacensību mērķis un uzdevumi bija popularizēt dambretes spēli skolās un veicināt skolēnu loģisko domāšanu.

Sacensībās piedalījās 8 skolas. Katras skolas komandas sastāvā startēja 4 dalībnieki. Sacensības jau trešo gadu organizē Sveķu internātpamatskola. Šajā gadā katras skolas komandas sastāvā spēlēja izglītojamais ar īpašām vajadzībām (c apmācības līmeņa skolēns).

I Atklātās Baltijas valstu starptautiskās Boče sacensības

SO Vasaras spēles Losandželosā

Seko mums