Seminārs LSO sporta skolotājiem

2015. gada 27. maijā plkst. 1100 Gaismas internātpamatskolā notiks speciālo skolu sporta skolotāju seminārs.

Seminārā laipni gaidīti visi sporta skolotāji.

LSO „Cerību” futbola sacensības Daugavpilī

2015. gada 13. maijā Daugavpils 1.speciālās pamatskolas stadionā norisinājās Latvijas Speciālās Olimpiādes (LSO) organizētās futbola sacensības bērniem ar speciālām vajadzībām (ar garīgās attīstības traucējumiem) un ar invaliditāti. Sacensību organizatori kārtējo reizi bija Daugavpils 1.speciālā pamatskola un LSO.

LSO dambretes sacensības

2015.gada 28.aprīlī, Rīgas internātpamatskolā „Meža skola”, risinājās Latvijas speciālo skolu sacensības 64 lauciņu dambretē. Sacensību mērķis un uzdevumi bija popularizēt dambretes spēli skolās un veicināt skolēnu loģisko domāšanu.

Sacensībās piedalījās 8 skolas. Katras skolas komandas sastāvā startēja 4 dalībnieki. Sacensības jau trešo gadu organizē Sveķu internātpamatskola. Šajā gadā katras skolas komandas sastāvā spēlēja izglītojamais ar īpašām vajadzībām (c apmācības līmeņa skolēns).

Šautriņu mešanas sacensības Ezersalas internātpamatskolā

2015.g.8.aprīlī Ezersalas internātpamatskolā pirmo reizi tika rīkotas šautriņu mešanas sacensības. Tā kā tās norisinājās pirmo reizi, tad to vairāk varētu nosaukt par draudzības turnīru, kura galvenais mērķis bija draudzīgu attiecību veidošana starp Latgales zonu speciālajām skolām un samērā jauna sporta veida popularizēšana. Sacensībās piedalījās piecu skolu ( Rauda, Medumi, Daugavpils, Baltinava, Ezersala) komandas.

I Atklātās Baltijas valstu starptautiskās Boče sacensības

Republikas boče sacensības Kuldīgā

2015.g.26.martā Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika republikas boče sacensības cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām. Šogad sacensībās piedalījās 11 komandas no Latvijas speciālajām skolam, valsts sociālās aprūpes centriem un biedrībām. Sacensības organizēja Latvijas Speciālā Olimpiāde sadarbībā ar Speciālo Sporta Censtru un Pelču speciālo internātpamatskolu - attīstības centru.

SO Vasaras spēles Losandželosā

Vēl tikai daži mēneši līdz 2015. gada SO Pasaules Vasaras spēlēm.

Informācija pielikumā.

Seko mums